LEFTOVER PACKAGING

#Dryck   #Koncept   #Mervärde   #Miljö

Green Seat

#Innovation   #Koncept   #Mervärde   #Miljö

Fract – Engineered Flowers

#Innovation   #Mervärde

Hangerpak

#Innovation   #Koncept   #Mervärde

Teastar

#Grafisk design   #Innovation   #Livsmedel   #Mervärde