Socks In A Box

Denna strumpförpackning skapades under min tid som konstruktör på dåvarande SCA Packaging.

socks-in-a-box-1140x900