VR – En ny typ av shopping?

#Innovation   #Tips

Intervju för PIDA-blogg

#Personligt   #Tips